UBKDX120 Teorie literatury 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výklad vybraných abstraktnějších literárněvědných pojmů a koncepcí (oproti popisné poetice v teoretických kurzech 1. ročníku), základy literární estetiky, filosofie literatury a teorie interpretace.
Osnova
 • Estetika díla, mimésis, reference, fikčnost, fikční světy, znak, struktura, artefakt, estetický objekt, dílo-tvar, text-proces. Estetika recepce, podmínky působení lit. textů; četba, recepce, interpretace; čtenář empirický a implicitní. Teorie interpretace: objektivita a subjektivita interpretace; hermeneutický kruh; sémantické gesto; nadinterprtace a podinterpretace; interpretační komunita.
  Cílem seminářů je utvrzení a prohloubení tematických celků přednášky prostřednictvím společné četby a interpretace odpovídajících teoretických textů.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, R., ŠIDÁK, P. Slovník novější literární historie: glosář pojmů. Praha, 2012. info
 • CAMPAGNON, A. Démon teorie. Brno, 2009. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • ČERVENKA, M. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2005. info
 • CULLER, J. Krátký úvod do literární teorie. Brno, 2002. info
 • HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany, 1999. info
 • Eco, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. info
  doporučená literatura
 • KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Brno, 1997. info
 • HAMAN, A. Literatura z pohledu čtenářů. Praha : ČS, 1991. info
Informace učitele
Řízené samostudium, kontrolní úkoly, korespondenční úkoly podle studijní opory předmětu.
Kontrola plnění úkolů probíhá během konzultací a v závěrečném tutoriálu.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.