UBKDX131 Literatura pro děti a mládež

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0131 Literatura pro děti a mládež
Předpokladem k úspěšnému absolvování disciplíny je aktivní povědomí o hlavních vývojových tendencích v české i světové literatuře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na práci s jednotlivými žánry a díly dětské literatury tak, aby byli v praxi schopni využít literaturu ve všech jejich funkcích k všestrannému rozvoji dětí a mládeže, k rozvoji jejich estetické vnímavosti, citové stránky osobnosti a k rozvoji jejich literárního vědomí. Důraz je kladen rovněž na rozvoj dětského čtenářství nabídkou adekvátní literatury.
Osnova
 • 1. Specifické rysy literatury pro děti z hlediska autorského a čtenářského, výrazové prostředky a specifické funkce dětské literatury.
  2. Základní otázky genologie, přehled nejfrekventovanějších žánrů a žánrových forem.
  3. Lidová slovesnost jako východisko literatury pro děti, drobné folklorní útvary, dětský folklor, folkloristické teorie.
  4. Lidová pohádka a její literární ekvivalent. Charakteristika a klasifikace folklorní pohádky, její sběratelé a vydavatelé v 19. a 20. století, zvířecí pohádky.
  5. Moderní pohádka - charakteristika žánru, specifika českého literárního kontextu.
  6. Poezie pro děti. Typologie české poezie pro děti, vývojové tendence, současná poezie pro děti. Poezie pro dospívající.
  7. Příběhová próza s dětským hrdinou - vývoj žánru, problémová próza pro mládež.
  8. Próza s dívčí hrdinkou - proměny dívčí hrdinky, čtenářská recepce dívčí literatury.
  9. Historická a životopisná próza pro děti a mládež.
  10. Próza s přírodní tematikou.
  11. Sci-fi a fantasy literatura a jejich atraktivita pro děti a mládež.
Literatura
  povinná literatura
 • ČEŇKOVÁ, J. a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006. info
 • URBANOVÁ, S., ROSOVÁ, M. Žánry, osobnosti, díla. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. ISBN 80-7368-046-7. info
 • URBANOVÁ, S. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. ISBN 80-7042-668-3. info
  doporučená literatura
 • URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. info
 • CHALOUPKA, O., VORÁČEK, J. Kontury české literatury pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1984. info
 • CHALOUPKA, O., NEZKUSIL, V. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury 3. Praha: Albatros, 1979. info
 • CHALOUPKA, O., NEZKUSIL, V. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury 2. Praha: Albatros, 1976. info
 • CHALOUPKA, O., NEZKUSIL, V. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury 1. Praha: Albatros, 1973. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Známkou
Test
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Seminární práce je podmínkou připuštění ke zkoušce. Student zpracovává analýzu vybraného titulu určeného dětem nebo mládeži, jejíž součástí je i návrh práce se zvolenou knihou a s cílovou skupinou čtenářů s akcentem na vytváření pozitivního vztahu k četbě a rozvoj čtenářství.
Ústní zkouška probíhá formou rozpravy nad vylosovaným tematickým či žánrovým okruhem, druhou otázku pokládá učitel ke studentově četbě.
Student předkládá seznam přečtené literatury - minimálně 20 titulů z intencionální literatury pro děti a mládež.
AktivityNáročnost [h]
Domácí příprava na výuku15
Příprava na zkoušku150
Semestrální práce50
Účast na výuce26
Celkem241
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX131