UCJAGLI2 Anglická literatura 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Anglickou literaturu 1. Soustřeďují se na období britské literatury od období romantismu až do současnosti. Podrobněji se zaměří na vývoj a podoby britského romantismu a jeho vlivu na evropskou i americkou literaturu a dále na literaturu v období vlády královny Viktorie. Významné místo je věnováno také období modernismu v próze, poezii i dramatu v kontextu evropského i amerického modernismu. Sylabus: 1. Romantismus: první generace 2. Romantismus: druhá generace 3. Viktoriánský román: realismus 4. Viktoriánský román: post-romantismus 5. Viktoriánská poezie 6. Koloniální literatura 7. Drama na přelomu 19. a 20. století 8. Modernimus: Joyce, D.H. Lawrence 9. Modernismus: Bloomsbury Group 10. Britská poválečná próza 11. Britská poválečné drama 12. Britská poválečná poezie Literatura: Burgess, A.: English Litearture, Harlow: Longman, 1991. Hilský, Martin: Modernisté, Praha: Torst, 1995 Hilský, Martin: Současný britský román Oliveriusová, E. a kol.: Dějiny anglické literatury, Praha: SPN, 1988. Sanders, A.: The Short Oxford History of English Literature, Oxford: Clarendon Press, 1994. Stříbrný, Z.: Dějiny anglické literatury 2, Praha: Academia, 1988.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.