UCJANGBP40 Critical Writing: 20th Century Film and Film Soundtracks

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Nogolová, PhD. (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
M.Sc. Gary Rostock (cvičící)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP40/A: Čt 13:05–14:40 H8, G. Rostock
Předpoklady
none
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course will emphasize specific aspects of film style and narrative form through analysis of films screened or watched as homework, each week. To complement this, film soundtracks will also be analyzed critically. The course will take the form of critical writing analysis in class, concerning, for example, one film, or one section of a film. During the class, a short (approx. 200/300 words) critical appraisal shall be written. Midway through the semester, a more detailed essay will be expected of approx. 1000 words concerning one film or one soundtrack. A second essay will be expected at the end of the semester.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět vztahu literární a filmové narace na pozadí společenských a kulturních změn - pochopit specifičnosti literárního a filmového zobrazení skutečnosti - identifikovat souvislosti minulosti a přítomnosti zprostředkovávané literaturou a filmem - ocenit významu kulturního dědictví předávaného prostřednictvím literární a filmové tvorby - pracovat s literární a filmovou terminologií - užívat bibliografické normy Chicago při psaní akademického textu - interpretovat literární a filmový "text" jako významovou strukturu - zdokonalit své dovednosti psát akademické eseje - vést odbornou polemiku v oblasti filmové kritiky
Osnova
  • 1. Introduction to the course 2. Introducing Critical Writing Theory 3. Principles of Film Form 4. Film Genres 5. Elements of Narrative 6. Thinking about Moving Images: Cinematography 7. Acting and Performance 8. Post-classical Cinema: Homage, Re-appropriation and New Directions 9. Film narrative: Image and Soundtracks in Film 1 10. Film narrative: Image and Soundtracks in Film 2 11. Film narrative: Image and Soundtracks in Film 3 12. Film narrative: Image and Soundtracks in Film 4 13. Final course review
Výukové metody
Presentation, class discussion, critical writing
Metody hodnocení
three essays, oral presentation
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP40