UCJANGBP62 Italština 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP62/A: každý sudý čtvrtek 14:45–18:00 M15-LUCJ, M. Quintiliani
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Italština 5 je určen primárně studentům programů Angličtina a Němčina, kteří si mohou takto doplnit své jazykové znalosti. Pracovat budou nadále s italskou učebnicí, jejíž součástí jsou jak poslechy, tak náměty ke konverzaci a užitečná gramatika s řadou cvičení různého typu. Výuka jazyka bude doplněna četbou textů a prací s nimi; tyto texty studenty seznámí se základními reáliemi Itálie.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je zvládnutí jazyka na úrovni B1.
Osnova
  • 1. Lekce 4: Un po’ di storia; jednoduché perfektum; konverzace: mluvíme o historii 2. Lekce 4: Un po’ di storia;jednoduché perfektum; konverzace: vyprávíme pohádku 3. Lekce 4: Un po’ di storia;příslovce způsobu; text: Brevissima storia d’Italia 4. Lekce 5: Stare bene; přítomný a minulý konjunktiv; konverzace: zdravý životní styl 5. Lekce 5: Stare bene; použití konjunktivu; konverzace: stres a jeho příčiny 6. Lekce 5: Stare bene; použití konjunktivu; text: Lo sport in Italia 7. Lekce 6: Andiamo all’opera; rozkaz pro zdvořilostní formu; konverzace: vztahy 8. Lekce 6: Andiamo all’opera; postavení zájmen v imperativu; konverzace: divadlo 9. Lekce 6: Andiamo all’opera; neurčitá zájmena; text: L’opera italiana 10. Lekce 7: Andiamo a vivere in campagna; konjunktiv imperfekta a předminulý; konverzace: město a venkov – pro a proti 11. Lekce 7: Andiamo a vivere in campagna; souslednost časů v konjunktivu; konverzace: nájem, koupě domu či bytu 12. Lekce 7: Andiamo a vivere in campagna; použití konjunktivu; text: Gli italiani e l’ambiente 13. Test
Literatura
  • Bahníková, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2001. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
aktivní docházka 75% test
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP62