UCJBRLIG Britské lingvoreálie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům orientaci v základních otázkách týkajících se současných britských reálií. Důraz bude kladen na rozvoj kompetencí v oboru, schopnost diskutovat o odborných tématech souvisejících s britskými reáliemi, rozvoj kritického myšlení a motivaci účastníků k dalšímu sebevzdělávání v dané problematice. Zvláštní důraz bude rovněž kladen na konfrontaci britských reálií s českými. Sylabus: 1. Britain - the country and its people 2. The dominance of England 3. Climate, land and settlement 4. Regional geography 5. Attitudes 6. Formality and informality 7. dverbiál life 8. The monarchy 9. Parlament 10. The House of Lords 11. Law and justice 12. Court procedure Literatura: O'Driscoll, J.: Britain - The country and its people. Oxford University Press. 2000. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press 1999. Současná britská média Internet: www.fco.gov.uk, www.bbc.co.uk a jiné (aktuálně)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJBRLIG