UCJIK101 Italská lexikologie a lexikografie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/8. Seminář 8 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek je věnován otázkám italské slovní zásoby, jejímu původu, rozvrstvení, základním složkám a jednotlivým způsobům jejího obohacování, tedy odvozování, skládání, lexikálním výpůjčkám a změnám slovního významu. Tato problematika přesahuje rámec lexikologie a je předmětem úzce souvisejícího oboru lexikální sémantiky. Posluchači se seznámí s pojmy antonymie, synonymie, polysémie atd. Tématem závěrečných přednášek je úvod do lexikografie, základní pojmy a typy jazykových slovníků. Prakticky zaměřené semináře jsou v kombinované formě nahrazeny samostudiem - studenti vypracovávají zadané úkoly a cvičení.
Osnova
 • 1. Terminologia di base; il lessico e la grammatica, la lessicalizzazione e la grammaticalizzazione
  2. Livelli e variet? del lessico
  3. L'origine e lo sviluppo del lessico italiano; le componenti del lessico italiano
  4. Il prestito linguistico
  5. La formazione delle parole (suffissazione, prefissazione, composizione, i neologismi semantici)
  6. La semantica lessicale: sinonimia e antonimia
  7. La semantica lessicale: polisemia e omonimia
  8. La lessicografia: tipi e struttura dei dizionari
  9. La storia e il presente della lessicografia italiana
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích (min. 80 %). Předmět je zakončen zkouškou.
Kombinované studium:
Návod na individuální studium poskytnou jednak úvodní a průběžné společné semináře, dále pak distanční opora k tomuto předmětu obsahující osnovu probírané látky a odkazy na doporučenou studijní literaturu. Studenti vypracovávají samostatně konkrétní úkoly a cvičení. Předmět je zakončen písemným testem a ústní zkouškou.
Studijní pomůcka:
Opora (pro kombinované studium): Italská lexikologie a lexikografie
Studijní materiál v elektronické podobě MOODLE
Povinná literatura:
Dardano, M. Trifone, P. Grammatica Italiana. Bologna: Zanichelli, 1995.
Marello, C. Le parole dell'italiano. Bologna: Zanichelli, 1996.
Ambroso, S., Stefancich, G. Parole. Roma: Bonacci, 1993. (jen cvičení)
Doporučená literatura
Beccaria, G. L. Italiano antico e nuovo. Milano: Garzanti, 1992.
Beccaria, G. L. Per difesa e per amore. La lingua italiana oggi. Milano: Garzanti, 2006.
Camalich, B., Temperini, M. C. Un mare di parole. Roma: Bonacci, 1997.
Čejka, M. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: MU, 1992.
De Mauro, T. Storia linguistica dell'Italia unita. Bari: 1976.
Migliorini, B. Storia della lingua italiana. Milano: Bompiani, 1994.
Renzi, L., Salvi, G., Cardinaletti, A. (red.) Grande grammatica italiana di consultazione, III. Milano: Mulino, 1991.
Serianni, L. Grammatica italiana. Torino: UTET, 1991.
Zolli, P. Le parole straniere. Bologna: Zanichelli, 1991.
Slovníky
De Mauro, T. (red.) Grande dizionario italiano dell'uso. Torino: UTET, 1999.
Gabrielli, A. Grande dizionario Hoepli italiano. Milano: Hoepli, 2015.
Sabatini, F., Coletti, V. Dizionario italiano Sabatini Coletti. Firenze: Giunti, 2008.
Zingarelli, N. Lo Zingarelli: Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 1970 (e numerose altre edizioni aggiornate).
Slovníky on-line
De Mauro, T. Il nuovo De Mauro. Internazionale [online]. WWW [cit. 13.10.2017]:
.
Gabrielli, A. Dizionario italiano online: Gratis ricerca di parole, significati e traduzioni, Hoepli.it [online]. WWW [cit. 13.10.2017]: . Dizionario online tratto da Gabrielli 2015.
Sabatini, F., Coletti, V. Dizionario di Italiano, Corriere della Sera [online]. WWW [cit. 22.9.2017]: .
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK101