UCJIOPBP09 Italská lexikologie a lexikografie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 10:35–11:20 436
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJIOPBP09/A: Čt 11:25–12:10 436, T. Pavlíková Alešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek je věnován otázkám italské slovní zásoby, jejímu původu, rozvrstvení, základním složkám a jednotlivým způsobům jejího obohacování, tedy odvozování, skládání, lexikálním výpůjčkám a změnám slovního významu. Tato problematika přesahuje rámec lexikologie a je předmětem úzce souvisejícího oboru lexikální sémantiky. Posluchači se seznámí s pojmy antonymie, synonymie, polysémie atd. Tématem závěrečných přednášek je úvod do lexikografie, základní pojmy a typy jazykových slovníků. Prakticky zaměřené semináře mají za cíl ověřit a upevnit poznatky získané na přednáškách a osvojit si práci s výkladovými slovníky.
Výstupy z učení
Student se orientuje v lexikologické terminologii, umí vyhledávat informace ve výkladových slovnících, má přehled o slovotvorbě a rozvrstvení slovní zásoby v rámci italštiny.
Osnova
  • 1. Terminologia di base; il lessico e la grammatica 2. La lessicalizzazione e la grammaticalizzazione 3. Livelli e varietà del lessico 4. L’origine e lo sviluppo del lessico italiano; le componenti del lessico italiano 5.-6. Il prestito linguistico 7.-8. La formazione delle parole (suffissazione, prefissazione, composizione, i neologismi semantici) 9. La semantica lessicale: sinonimia e antonimia 10. La semantica lessicale: polisemia e omonimia 11. La lessicografia: tipi e struttura dei dizionari 12. La storia e il presente della lessicografia italiana 13. Revisione
Literatura
    povinná literatura
  • Ambroso, S., Stefancich, G. Parole. Roma: Bonacci, 1993
  • Marello, C. Le parole dell’italiano. Bologna: Zanichelli, 1996.
  • Dardano, M. Trifone, P. Grammatica Italiana. Bologna: Zanichelli, 1995.
Výukové metody
Přednášky a cvičení.
Metody hodnocení
Písemný test + ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP09