UCJIOPBP18 Přehled italské literatury 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je věnován hlavním literárním proudům a směrům italské literatury 19. a 20. století. Cílem přednášky je charakterizovat dané období, zařadit jeho hlavní představitele do literárního i společensko-politického rámce a přiblížit jejich literární tvorbu z hlediska žánrů i tvůrčích postupů. Cílem seminářů je analýza předem zadané ukázky literárního díla, která má vyústit ve společnou diskuzi. Tento předmět je doplňován povinně volitelným seminářem Současná italská próza 1 a 2.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hlavních literárních směrech 19. a 20. století, umí zařadit nejvýznamnější italské autory a díla do literárního a historického kontextu, umí podrobit literární text formální i obsahové analýze.
Osnova
  • 1. Il primo Ottocento; i classici del romanticismo italiano: Alessandro Manzoni 2. I classici del romanticismo italiano: Giacomo Leopardi 3. La letteratura nel periodo del Risorgimento, Ippolito Nievo 4. La poesia nel periodo del Risorgimento: la lirica patriottica, dialettale e l’opera lirica 5. Il secondo Ottocento: contesto storico e culturale, il romanzo verista di Giovanni Verga 6. La poesia dell’ultimo Ottocento, il decadentismo: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli 7. L’età giolittiana: il contesto storico e culturale, la poesia dell’inizio secolo 8. Il nuovo indirizzo del romanzo italiano: Svevo, Pirandello, Tozzi 9. La letteratura del ventennio fascista: la poesia, Saba, Ungaretti, Montale 10. La letteratura del ventennio fascista: Solaria e il neorealismo degli anni ‘30 11. Il secondo neorealismo e la narrativa del secondo dopoguerra 12. L’età postmoderna e la letteratura contemporanea 13. Revisione
Literatura
    povinná literatura
  • Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Voll. V-VIII. Milano: Mondadori, 2001.
  • Casadei, A., Santagata, M. Manuale di letteratura italiana contemporanea. Roma: Laterza, 2006.
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích (min. 70 %), domácí příprava zadaných textů, ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP18