UCJIOPBP20 Italština pro hospodářskou sféru 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace z oblasti marketingu a s ním souvisejícími tématy (výrobek a výroba, distribuce, reklama a podpora prodeje), dále z oblasti obchodu, logistiky apřepravy a základní orientaci v oblasti bankovnictví, platebních metod, finančních investic, fakturace a plateb. Důraz je kladen zejména na zvládnutí terminologie probíraných témat tak, aby byl student schopen vést diskuzi na dané téma. Na základě rozboru autentických materiálů se student seznámí také s morfologickou, syntaktickou a lexikální charakteristikou odborného textu.
Výstupy z učení
Student se orientuje v oblasti marketingu, obchodu, logistiky a přepravy a má základní orientaci v oblasti bankovnictví, platebních metod, finančních investic, fakturace a plateb. Ovládá základní italskou terminologii vážící se k těmto tématům tak, že je schopen vést diskuzi na dané téma.
Osnova
 • 1. Marketing e ricerche di mercato 2. Prodotto 3. Produzione, produttività, descrivere un procedimento 4. Marchio, marca e logo. Innovazione 5. Commercio. Globalizzazione 6. Distribuzione 7. Spedizioni e trasporti 8. Pubblicità e promozione delle vendite 9. Settore bancario, servizi offerti dalle banche 10. Metodi di pagamento 11. Investimenti finanziari 12. Fatturazione e pagamenti (solleciti e recupero crediti) 13. Revisione
Literatura
  povinná literatura
 • Pelizza, G., Mezzadri, M. L’italiano in azienda. Perugia: Guerra, 2002.
 • Cherubini, N. Convergenze: iperlibro di italiano per affari. Roma: Bonacci, 2012.
  doporučená literatura
 • Incalcaterra McLoughlin, L. Italiano per economisti. Firenze: Alma Edizioni, 2015.
 • Cherubini, N. L’italiano per gli affari. Bonacci, 1992
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Povinná účast 70%, vypracování týdenních domácích úkolů, písemný test.
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP20