UCJIOPBP22 Obchodní a úřední korespondence

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je naučit studenty základy italské obchodní a úřední korespondence a připravit je na komunikaci v běžných situacích, které vznikají v zaměstnání. Důraz bude kladen také na odbornou terminologii týkající se názvů firem a společností, přepravy, plateb a smluv. Předmět dopňuje předměty Italština pro hospodářskou sféru 1 a 2.
Výstupy z učení
Student umí napsat v italštině běžný obchodní či úřední dopis/e-mail, zvládá komunikaci v běžných situacích, které vznikají v zaměstnání. Zná odbornou terminologii týkající se názvů firem a společností, přepravy, plateb a smluv.
Osnova
  • 1. Curriculum Vitae 2. Domanda d’impiego 3. Presentazioni 4. Il telefono 5.-6. L’e-mail commerciale 7. La lettera formale 8. Prenotazioni 9. Concetti commerciali di base: esempi pratici 10. Spedizioni e trasporti: esempi pratici 11. Corrispondenza ufficiale con le città gemellate 12. Organizzazione e ricevimento di una delegazione 13. Esercitazione
Literatura
    povinná literatura
  • Costantino, A., Riveccio, A.Obiettivo professione. Loescher, 2014.
    neurčeno
  • Pelizza, G., Mezzadri,M. L’italiano in azienda. Perugia: Guerra, 2002.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
povinná účast 70%, vypracování týdenních domácích úkolů
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.