UCJIOPBP39 Současná italská próza 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň tohoto předmětu tvoří charakteristika vývojových linií italské prózy od 70. let 20. století až do současnosti. Kurz je rozdělen do tematických celků dle jednotlivých žánrových variant románu postmoderní doby. Studenti předem dostanou texty, které prostudují a analyzují. Tato analýza bude základem k pokusu o zobecnění odhalených prvků. Kurz je doplněním předmětu Italská literatura 4.
Výstupy z učení
Student se orientuje v hlavních literárních směrech 20. století, umí zařadit nejvýznamnější italské prozaiky a díla do literárního a historického kontextu, umí podrobit literární text formální i obsahové analýze.
Osnova
  • 1.-2. Introduzione alla narrativa dell’epoca postmoderna; il metaromanzo di Calvino Opera: Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino 3.-4. Il romanzo storico postmoderno: il caso di Eco Opera: Il cimitero di Praga di Umberto Eco 5.-6. Trattamento colto delle forme tradizionali: Antonio Tabucchi Opera: Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi 7.-8. La letteratura femminile (e femminista): Dacia Maraini Opere: Isolina e La lunga vita di Marianna Ucria di Dacia Maraini 9.-10. I tondelliani: la letteratura giovanile Opera: Qualcosa che brucia di Gianfranco Bettin 11.-12. La letteratura comica: Stefano Benni Opera: Il bar sotto il mare di Stefano Benni 13. Influssi stranieri: l’omaggio ad “un grande” di Ugo Riccarelli Opera: Stramonio di Ugo Riccarelli
Literatura
    povinná literatura
  • Casadei, A., Santagata, M. Manuale di letteratura italiana contemporanea. Bari: Laterza, 2007.
  • Marchese, A. L’officina del racconto. Milano: Mondadori, 1986.
  • Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Vol. VII-VIII. Milano: Mondadori, 2001.
    doporučená literatura
  • Baldi, G. et al. Dal testo alla storia. Dalla storia al testo. Generi. La narrativa del novecento. Milano: Paravia Mondadori, 2002
Výukové metody
domácí příprava zadaných textů, práce v seminářích
Metody hodnocení
Účast alespoň 70%, domácí příprava zadaných textů. Zkouška bude založena na diskuzi o studentově analýze.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.