UCJIOPBP63 Němčina 6

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí němčiny. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 5-8 učebnice Motive B1.
Výstupy z učení
Student je schopen komunikovat v němčině na úrovni B1.
Osnova
  • 1. eine Betriebsvereinbarung verstehen 2. ein Protokoll verstehen, odborný text a odborná terminologie 3. an einer Besprechung teilnehmen, odborný text a odborná terminologie 4. ein Protokoll verfassen, odborný text a odborná terminologie 5. Anweisungen geben und darauf reagieren, odborný text a odborná terminologie 6. eine Bedienungsanleitung verstehen, odborný text a odborná terminologie 7. Werbeaussagen eines Unternehmens verstehen, odborný text a odborná terminologie 8. Arbeitsverhältnisse verstehen, odborný text a odborná terminologie 9. Kunden beraten, odborný text a odborná terminologie 10. eine Anfrage verstehen und Angebot machen, odborný text a odborná terminologie 11. über Entwicklungen sprechen, odborný text a odborná terminologie 12. über Transportwege und Lieferungen sprechen, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation
Literatura
    povinná literatura
  • Krenn, W., Puchta, H.: Motive B1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2015.
  • Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Kursbuch. München: Hueber, 2017.
  • Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Kursbuch. München: Hueber, 2017. Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2018.
Výukové metody
Cvičení.
Metody hodnocení
Docházka, písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJIOPBP63