UCJITBP308 Úvod do studia literatury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP308/A: Út 13:05–14:40 436, T. Pavlíková Alešová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem seminářeje uvést posluchače do základní problematiky literární teorie. Posluchači se seznámí s funkčním členěním literatury, s otázkami estetické funkce literatury. Seminář se zaměřuje na klasifikaci literárních žánrů, přičemž je zvláštní pozornost věnována žánrům, které vznikly na Apeninském poloostrově, a to na příkladech z děl nejvýznamnějších autorů. Seminář se zaměřuje rovněž na výstavbu uměleckého literárního textu: téma, styl, slovní zásoba, tropy, figury a versologie (prozodické systémy, hlavní metrické pojmy, rým, tradiční strofy). Uvedeného cíle má být dosaženo také prostřednictvím analýzy konkrétního literárního textu. Studenti si rozborem ukázek ověřují schopnost analyzovat text a porozumět mu ve všech významových i formálních rovinách. K analýzám se využívá textů z italské literatury.
Výstupy z učení
Student se orientuje v základní italské literární terminologii a uplatnit ji při analýze literárního textu. Zná probírané autory a jejich stěžejní díla.
Osnova
 • 1. Comunicazione 2. I generi letterari: poesia, dramma 3. I generi letterari: prosa 4. Le strutture narrative: fabula, intreccio, nuclei narrativi, sequenze 5. I meccanismi narrativi, narratore, prospettiva, distanza, voce 6. Le forme del discorso 7. Tipologia dei personaggi 8. Tempo e spazio narrativo 9. L’immaginario della letteratura 10. Le figure della retorica 11. La stratificazione poetica: gli strati del significante 12. La stratificazione poetica: gli strati del significato 13. Revisione, controllo delle analisi
Literatura
  povinná literatura
 • Villa, R. La letteratura e il suo pubblico. Milano: Mondadori, 1987, pp. 1310-1334.
 • Baldi, G. et al. (a cura di). Dal testo alla storia. Dalla storia al testo. Milano: Paravia, 2002. (vybrané texty)
 • Balboni, P. E., Cardona, M. (a cura di). Storia e testi di letteratura italiana per stranieri. Perugia: Guerra, 2002. (vybrané texty)
  doporučená literatura
 • Petrů, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.
Výukové metody
domácí příprava zadaných textů, práce v seminářích
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Povinná účast na seminářích (min. 70%), domácí příprava zadaných textů, seminární práce.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP308