UCJNCOBP44 Angličtina 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP44/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro mírně pokročilé mluvčí angličtiny. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na mluvení a poslech. Hodiny budou založeny na lekcích 9-12 učebnice English File Pre-Intermediate 3rd Edition.
Výstupy z učení
Student ovládá anglický jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající používané učebnici.
Osnova
  • 1. Second conditional. Animals. Word stress. 2. Present perfect + for and since. Phobias and words related to fear. Sentence stress. 3. Present perfect vs past simple. Biographies. Word stress. 4. Passive. Verbs (invent, discover, etc.). Sentence stress. 5. Used to + inf. School subjects. 6. Might. Word building (noun formation). Diphthongs. 7. Expressing movement. Sports. 8. Word order of phrasal verbs. Phrasal verbs. Linking. 9. So, neither + auxiliaries. Similarities. Sentence stress. 10. Past perfect. Verb phrases. Contractions. 11. Reported speech. Say vs tell. Double consonants. 12. Questions without auxiliaries. 13. Revise and check 9-12.
Literatura
    povinná literatura
  • Latham-Koenig, C. / Oxenden, C. / Seligson, P. / Hudson, J.: English File Pre-Intermediate Workbook. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2012.
  • Latham-Koenig, C. / Oxenden, C. / Seligson, P.: English File Pre-Intermediate Student’s Book. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2012.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/UCJNCOBP44