UCJNCOBP46 Angličtina 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP46/A: Po 8:05–9:40 M13, G. Entlová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí angličtiny. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na mluvení a poslech. Hodiny budou založeny na lekcích 1-3 učebnice English File Intermediate 3rd Edition.
Výstupy z učení
Student ovládá anglický jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající používané učebnici.
Osnova
  • 1. Present simple and continous. Action and non-action verbs. 2. Food and cooking. Short and long vowel sounds. 3. Future forms. 4. Family, adjectives of personality. Sentence stress, word stress, adjective endings. 5. Present perfect and past simple. 6. Money. The letter o. 7. Present perfect + for / since. Present perfect continuous. 8. Strong adjectives. Sentence stress. Stress of strong adjectives. 9. Comparatives and superlatives. 10. Transport. Linking. 11. Articles. 12. Collocation (verbs / adjectives + prepositions). 13. Revise and check 1-3.
Literatura
    povinná literatura
  • Latham-Koenig, C. / Oxenden, C. / Hudson, J.: English File Intermediate Workbook. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2013.
  • Latham-Koenig, C. / Seligson, P.: English File Intermediate Student’s Book. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2013.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJNCOBP46