UCJNCOBP47 Italština 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Romana Kovaliková (cvičící)
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP47/A: St 9:45–11:20 M8, R. Kovaliková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Italština 4 je určen primárně studentům programů Angličtina a Němčina, kteří si mohou takto doplnit své jazykové znalosti. Pracovat budou nadále s italskou učebnicí, jejíž součástí jsou jak poslechy, tak náměty ke konverzaci a užitečná gramatika s řadou cvičení různého typu. Výuka jazyka bude doplněna četbou textů a prací s nimi. Cílem kurzu je zvládnutí jazyka na úrovni B1.
Výstupy z učení
Student ovládá italský jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající používané učebnici.
Osnova
  • Nuovo progetto italiano 1 1. Lekce 11: Un concerto; kondicionál; konverzace: vyjadřujeme přání, žádost 2. Lekce 11: Un concerto; složený kondicionál; konverzace: hudba 3. Lekce 11: Un concerto; složený kondicionál; text: La musica italiana moderna Nuovo progetto italiano 2 4. Lekce 1: Esami... niente stress; dvojitá zájmena; konverzace: škola a zkoušky 5. Lekce 1: Esami... niente stress; dvojitá zájmena ve složených časech; konverzace: vyprávění v minulosti 6. Lekce 1: Esami... niente stress; tázací zájmena a příslovce; text: La scuola e l’università italiana 7. Lekce 2: Soldi e lavoro; vztažná zájmena; konverzace: peníze a bankovní služby 8. Lekce 2: Soldi e lavoro; vztažná zájmena; konverzace: práce a přijímací pohovor 9. Lekce 2: Soldi e lavoro; vazby se slovesem stare, text: L’economia italiana 10. Lekce 3: In viaggio per l’Italia; komparativ, konverzace: popis města a srovnání 11. Lekce 3: In viaggio per l’Italia; superlativ, konverzace: ubytovací služby 12. Lekce 3: In viaggio per l’Italia; nepravidelný komparativ a superlativ; text: Città italiane 13. Test
Literatura
    povinná literatura
  • Marin, T. / Magnelli, S.: Nuovo progetto italiano 2. Roma, Edilingua, 2009.
  • Marin, T. / Magnelli, S.: Nuovo progetto italiano 1. Roma, Edilingua, 2009.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJNCOBP47