UCJNCOBP48 Angličtina 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí angličtiny. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na mluvení a poslech. Hodiny budou založeny na lekcích 4-6 učebnice English File Intermediate 3rd Edition.
Výstupy z učení
Student ovládá anglický jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající používané učebnici.
Osnova
  • 1. Can, could, be able to. Reflexive pronouns. 2. -ed / -ing adjectives. Sentence stress. 3. Modals of obligation. 4. Phone language. Silent consonants. Linking. 5. Past tenses (simple, continuous, perfect). 6. Sports. 7. Usually and used to + inf. 8. Relationships. Linking. The letter s. 9. Passives (all the tenses). 10. Cinema. Sentence stress. 11. Modals of deduction. 12. The body. Diphthongs. 13. Revise and check 4-6.
Literatura
    povinná literatura
  • Latham-Koenig, C. / Oxenden, C. / Hudson, J.: English File Intermediate Workbook. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2013.
  • Latham-Koenig, C. / Seligson, P.: English File Intermediate Student’s Book. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2013.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP48