UCJNCOBP50 Angličtina 6

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí angličtiny. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na mluvení a poslech. Hodiny budou založeny na lekcích 7-9 učebnice English File Intermediate 3rd Edition.
Výstupy z učení
Student ovládá anglický jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající používané učebnici.
Osnova
  • 1. First conditional. Time clauses. Make vs let. 2. Education. The letter u. 3. Second conditional. 4. Houses. Sentence stress. 5. Reported speech. 6. Shopping. Making nouns from verbs. 7. Gerunds and infinitives. 8. Work. Word stress. 9. Third conditional. 10. Making adjectives and adverbs. 11. Quantifiers. Separable phrasal units. 12. Electronic devices. Phrasal verbs. Linking. 13. Revise and check 7-9.
Literatura
    povinná literatura
  • Latham-Koenig, C. / Oxenden, C. / Hudson, J.: English File Intermediate Workbook. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2013.
  • Latham-Koenig, C. / Seligson, P.: English File Intermediate Student’s Book. 3rd Edition. Oxford: OUP, 2013.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UCJNCOBP50