UCJNCOBP51 Italština 6

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP51/A: každou sudou středu 15:35–18:50 M12, M. Quintiliani
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Italština 6 je určen primárně studentům programů Angličtina a Němčina, kteří si mohou takto doplnit své jazykové znalosti. Pracovat budou nadále s italskou učebnicí, jejíž součástí jsou jak poslechy, tak náměty ke konverzaci a užitečná gramatika s řadou cvičení různého typu. Výuka jazyka bude doplněna četbou textů a prací s nimi. Cílem kurzu je zvládnutí jazyka na úrovni B2.
Výstupy z učení
Student ovládá italský jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající používané učebnici.
Osnova
  • 1. Lekce 8: Tempo libero e tecnologia; podmínkové souvětí; konverzace: děláme odhady, hypotézy 2. Lekce 8: Tempo libero e tecnologia; podmínkové souvětí; konverzace: moderní technologie 3. Lekce 8: Tempo libero e tecnologia; zájmenné částice ci a ne; text: Scenziati e inventori italiani 4. Lekce 9: L’arte è di tutti; trpný rod; konverzace: Co je umění? 5. Lekce 9: L’arte è di tutti; trpný rod se slovesem andare; konverzace: přísloví 6. Lekce 9: L’arte è di tutti; trpné si; text: L’arte in Italia 7. Lekce 10: Paese che vai, problemi che trovi; nepřímá řeč; konverzace: současné společenské problémy 8. Lekce 10: Paese che vai, problemi che trovi; nepřímá řeč; konverzace: muži a ženy – diskriminace a stereotypy 9. Lekce 10: Paese che vai, problemi che trovi; nepřímá řeč, text: Aspetti e problemi dell’Italia moderna 10. Lekce 11: Che bello leggere; gerundium, konverzace: četba 11. Lekce 11: Che bello leggere; participium, konverzace: horoskopy 12. Lekce 11: Che bello leggere; infinitiv; text: La letteratura italiana in breve 13. Test
Literatura
    povinná literatura
  • Marin, T. / Magnelli, S.: Nuovo progetto italiano 2. Roma, Edilingua, 2009.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJNCOBP51