UCJNNPET Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Pá 8:05–8:50 428
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNNPET/A: Pá 8:55–9:40 428, G. Rykalová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výklady o vývoji německého jazyka se zaměřují na přiblížení relevantních změn všech jazykových plánů. Mají také ukázat, že starší vývojové epochy jazyka stále ovlivňují moderní jazykový úzus a jsou v něm přítomny. Posluchači se seznamují s charakteristickými rysy vývojových tendencí v současném německém jazyce z hlediska gramatické stavby, slovotvorby, slovní zásoby, skladby, k nimž patří kupř. problematika genitivu v oblasti deklinace, porušování větného rámce v oblasti syntaxe, produktivita a aktivita slovotvorných modelů v oblasti tvoření slov a zejména vliv ostatních jazyků na vývoj lexika.
Výstupy z učení
znalost tendencí v německém jazyce
Osnova
 • 1. Sprachwandel - Charakteristik, Gründe
 • 2. Epochen der deutschen Sprachgeschichte
 • 3. Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch
 • 4. Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch
 • 5. Grammatikalisierung
 • 6. Merkmale sprachlicher Ökonomie
 • 7. Tendenzen im Bereich Phonetik
 • 8. Tendenzen im Bereich Morphologie
 • 9. Tendenzen im Bereich Lexik
 • 10. Tendenzen im Bereich Syntax
 • 11. Textdenzen in der Textsortenentwicklung
 • 12. Die Sprache der Zukunft?
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNPET