UCJNNPLGT2 Linguistische Textalanyse 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNNPLGT2/A: každou sudou středu 14:45–18:00 428, V. Kotůlková
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář navazuje na Linguistische Textanalyse I a využívá poznatků z oblasti jazykovědné analýzy textů. Ziel des Seminars ist es, dass Studierende lernen, eigene Korpora aufzubauen und existierende Korpora zu nutzen. Zuerst werden verschiedene Anwendungen von Korpora in der Linguistik vorgestellt und besprochen. Im Anschluss wird an dem Beispiel des Übersetzungskorpus exemplarisch gezeigt, wie linguistische Informationen aus einem Korpus gewonnen werden können.
Výstupy z učení
schopnost detailně analýzovat texty z pohledu sémantického, pragmatického i morfo-syntaktického
Osnova
 • 1. Grundbegriffe der Korpuslinguistik
 • 2. Arten der Korpora
 • 3. Linguistische Korpora: Primär- und Metadaten
 • 4. Grundlagen der Bedienung von ausgewählten Korpora I
 • 5. Grundlagen der Bedienung von ausgewählten Korpora II
 • 6. Grundlagen der Bedienung von ausgewählten Korpora III
 • 7. Übersetzungskorpus
 • 8. Erstellen von eigenen Korpora
 • 9. Daten beschaffen und aufbereiten
 • 10. Daten analysieren
 • 11. Arbeit an eigenen korpuslinguistischen Projekten
 • 12. Wozu Korpuslinguistik? Vorteile und Nachteile korpuslinguistischer Studien.
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce.
Metody hodnocení
vypracování projektové práce, aktivní příprava na seminář, účast na diskuzích k tématu
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNPLGT2