UCJNNPSP7 Sprachpraktische Übungen 7

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNNPSP7/A: Čt 16:25–18:00 M7, M. Becker
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je zdokonalení komunikativní kompetence, samostatná příprava a prezentace daného tématu, která obsahuje zvládnutí relevantního lexika s využitím diskuzních a argumentačních technik. Studenti se prezentací tématu naučí motivovat spolužáky ke spolupráci a spontánnímu se zapojení do diskuse, učí se argumentovat a klást cílené otázky.
Výstupy z učení
Student bude schopen domluvit se v běžném hovoru, napsat text, porozumět psanému textu.
Osnova
 • 1. Im Wandel der Zeit
 • 2. Gesellschaftliche Veränderungen
 • 3. Handymania
 • 4. Lebenstempo
 • 5. Die Glosse
 • 6. Glück
 • 7. Wegwerfgesellschaft
 • 8. Essen anders
 • 9. Meinung sagen und annehmen
 • 10. Berufe im Tourismus
 • 11. Reiseformen
 • 12. Vergangene Zeiten
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
Výukové metody
Diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
ústní zkouška, prezentace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNPSP7