UCJNNPSP8 Sprachpraktische Übungen 8

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNNPSP8/A: Čt 8:05–9:40 LUCJ, M. Becker
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je zdokonalení komunikativní kompetence, samostatná příprava a prezentace daného tématu, která obsahuje zvládnutí relevantního lexika s využitím diskuzních a argumentačních technik. Studenti se prezentací tématu naučí motivovat spolužáky ke spolupráci a spontánnímu se zapojení do diskuse, učí se argumentovat a klást cílené otázky.
Výstupy z učení
Student bude schopen domluvit se v běžném hovoru, napsat text, porozumět psanému textu.
Osnova
 • 1. Arbeit und Privatleben
 • 2. Was gute Firmen ausmacht
 • 3. Arbeitsverhältnisse
 • 4. Berfuliche Laufbahn
 • 5. Bildinterpretation
 • 6. Partnerprojekt – Kunst
 • 7. Man lernt nie aus
 • 8. Studienrichtung die passt
 • 9. Interessante Forschungsergebnisse
 • 10. Sprache und Geschlecht
 • 11. Veränderung der Sprache
 • 12. Interekulturelle missverständnisse
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
Výukové metody
Diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
ústní zkouška, prezentace

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNPSP8