UHVHMBP004 Conservation, restoration and protection of collections

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Hana Rajhelová (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Mgr. Hana Rajhelová
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UHVHMBP004/A: Thu 15:35–17:10 M6, H. Rajhelová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the principles of modern protection of collections in museums. The course represents a basic level for further laboratory practice of new students. Students will gradually get acquainted with the theoretical basis of conservation and restoration, terminology, principles of management of the protection of museum collections, legislative framework, ethical standards, theoretical aspects of the origin and degradation of materials. Students should acquire basic skills for understanding a complex system of conservation and restoration intervention, including research, preventive or remediation conservation, restoration and documentation. Emphasis is placed on the protection of the complex value of museum collection objects.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to define basic concepts in the field of conservation and restoration; to get acquainted with the history of conservation and restoration; follow the ethical rules of the conservator-restorer and make adequate documentation of the intervention; to design and evaluate the parameters monitored in preventive conservation, to propose a research procedure of treated objects; describe the basic procedures of conservation and restoration of metals, silicates, textiles, leather, paper and wood.
Syllabus
 • 1. Introduction to museum conservation and restoration. 2. History of conservation and restoration. 3. Intervention and intervention documentation. 4. Preventive conservation. 5. Surveys in conservation and restoration. 6. Conservation and restoration of ferrous metals. 7. Conservation and restoration of non-ferrous metals. 8. Conservation and restoration of silicates. 9. Conservation and restoration of wood. 10. Conservation and restoration of paper. 11. Conservation and restoration of textiles. 12. Conservation and restoration of leather. 13. Conservation and restoration of other materials.
Literature
  required literature
 • MAY, E. Conservation science: Heritagematerials. Cambridge, 2006. info
 • KEENE, S. Managing Conservation in Museums. Oxford, 2002. info
 • KOPECKÁ, I. a kol. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha, 2002. info
  recommended literature
 • Staniforth S. Historical perspectives on preventive conservation. Los Angeles 2016.
 • Kolektiv autorů. Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno, 2011. info
 • PETZET, M. International principles of preservation. 2010. info
 • APPELBAUM, Barbara. Conservation treatment metodology. Amsterdam, 2007. info
 • ČERŇANSKÝ, M. a kol. Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Praha, 2007. ISBN 978-80-87104-14-9. info
 • V&A. Conservation Department Ethics. Checklist, 2005. info
 • KOPECKÁ, I. - NEJEDLÝ, V. Průzkum historických materiálů. Praha, 2005. info
 • ŠIMČÍK, A. - ŠIMČÍKOVÁ, M. Principy moderní fotodokumentace konzervátorského procesu. Brno, 2004. info
 • THOMSON, G. The Museum Enviroment. Oxford, 2002. info
 • ČEJKOVÁ, I. - KOPECKÁ, I. Chemie pro konzervátory. Praha, Učební text pomaturitního konzervátorskéh, 1994. info
  not specified
 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších novel. 2000.
 • Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR. Dostupný z http://www.cz-museums.cz/UserFiles/File/komise/kkrp/kodex.pdf
Teaching methods
Lectures, frontal teaching.
Assessment methods
Written exam. Attendance at seminars (80%), seminar work, active approach.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/UHVHMBP004