UHVM0036 Seminář muzejního managementu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na praktickou aplikaci managementu v muzeích a galeriích s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám v České republice. Důraz je kladen na význam řízení a organizace práce v muzeu jako instituci, na znalost legislativního prostředí, na možnosti, které muzejní kultura dává v dnešní společnosti. Předmětem pozornosti je proces od přípravy expozice k prožitku návštěvníka, budování publika, strategický management, komunikace a propagace, rozvoj finančních zdrojů a kultura ve vztahu k cestovnímu ruchu.
Osnova
 • 1. Literatura a prameny k danému tématu.
  2. Základní terminologie.
  3. Základní kurz muzejního managementu a jeho aplikace ve formě praktických cvičení se studenty.
  4. Individuální projekty a projektová výuka.
Literatura
  doporučená literatura
 • Buriánková, Michaela - Komárková, Anna - Šebek, František. Úvod do muzejní praxe. Asociace muzeí a galerií ČR, 2010. info
 • Kesner, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Od přípravy expozice k prožitku návštěvníka, budování publika, strategický management, komunikace a propagace, rozvoj finančních zdrojů, kultura a cestovní ruch. Praha, 2005. info
 • Bartlová, Milena (ed.). Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy: příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. Praha, 2004. info
 • Brabcová, Alexandra. Brána muzea otevřená: průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod, 2003. info
 • Kiráľová, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Praha, 2003. info
 • Fialová, Dagmar. Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR. Praha, 2003. info
 • Možný, Ivo. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha, 2002. info
 • Stránský Z. Zbyněk. Úvod do studia muzeologie. Brno, 2000. info
 • Beneš, Josef. Základy muzeologie. Opava, 1997. info
 • Šuleř, Oldřich. Manažerské techniky: 70 technik moderního managementu. Olomouc, 1995. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
docházka, individuální referáty ve formě prezentace, závěrečný zápočtový test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVM0036