UIKSK28 Elektronické archivy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
3/3/0. Přednáška 3 HOD/SEM, Cvičení 3 HOD/SEM. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí a ukončení předmětu "Elektronické archivy".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základním cílem kurzu je získání přehledu o tvorbě a funkcích elektronických archivů v oblasti vědy, techniky a medicíny. Kurz navazuje na teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti digitálních knihoven. Objasňuje aktivity a procesy otevřeného a volného přístupu k vědeckým informacím a informačním zdrojům.
Osnova
 • 1. Vymezení a návaznosti terminologie EA: vymezení pojmů, historické aspekty, digitalizace, typy digitálních objektů (zdrojů) a jejich formáty, současné aktivity, aktuální stav a význam DK
  2. Změny komunikace informací: základní prvky části, kategorie, aktuální stav komunikace informací ve vědě a výzkumu, legislativní a autorskoprávní aspekty
  3. Otázky aplikací 2.0: účel, funkce, použití, typologie a klasifikace, věda 2.0, open science
  4. Propojování a standardizace: systém spolupráce EA, mezinárodní standardy, iniciativa otevřených archivů OAI, globální vyhledávání zdrojů
  5. Vybraní představitelé EA postprintů a preprintů: význam a funkce pro rozvoj vědeckých oborů
  6. Vyhledávání informací v systémech elektronických archivů: projekty EA v ČR, iniciativy EU, EA komerčních vydavatelů, EA v oboru počítačová věda, EA v oboru informační věda a knihovnictví,EA v dalších oborech
Literatura
  doporučená literatura
 • Building and sustaining digital collections : models for libraries and museum. info
 • Calimera : doporučení projektu Calimera (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Ressource Access) : doporučení koordinační akce Calimera pro činnost místních kulturních institucí, knihoven, muzeí a archivů : aplikace v oblasti kultury, místní kulturní instituce zpřístupňující elektronické zdroje. info
 • BRATKOVÁ, E. Citace odborné literatury jako nástroj rozvoje služeb a integrace digitálních knihoven. info
 • TEDD, L.A.; LARGE, A. Digital libraries : principles and practice in global environment. info
 • Digital library technology trends. info
 • BARTOŠEK, M. Digitální knihovny. info
 • MAKULOVÁ, Soňa. Návrh riešenia problémov pri vyhľadávaní informácií v internete alebo Od kvantity ku kvalite. info
 • PULMAN : public libraries mobiliting advanced networks : doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti : metodický materiál k realizaci sociálně politických a strategických opatření pro oblast veřejných knihoven, archivů a muzeí, řízení informačních služeb v těchto zařízeních a stimulaci nových forem činnosti v podmínkách informační společnosti. info
 • The digital library toolkit. info
 • RHYNO, A. Using open source system for digital libraries. info
 • 12. Virtuální realita a knihovny : překlady zkrácených příspěvků (výtahů) ze zahraničního odborného tisku doplněné studií Jindřicha Pilaře ?Internet, nové informační technologie a knihovny? info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Individuální konzultace
Seminář s nácvikem
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Zápočet
Seminární práce
Zápočtový test
Informace učitele
Účast na přednáškách, nastudování povinné literatury, zpracování zadaného úkolu a úspěšné zvládnutí písemné či ústní zkoušky. Aktivní účast na praktickcýh cvičení, plnění zadaných úkolů v průběhu semestru, úspěšné zvládnutí zápočtového testu.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace8
Přednáška15
Příprava na zápočet4
Příprava na zkoušku10
Semestrální práce10
Seminář10
Celkem57
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.