UIKSK49 Bibliometrie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
6/0/0. Přednáška 6 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kamil Matula, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti v problematice dokumentové komunikace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti v rámci předmětu mají zvládnout základní poznatky o bibliometrických zákonech, bibliometrických metodách, indikátorech hodnocení vědeckých publikací a z oblasti metodiky bibliometrických analýz vědy a vědních oborů jednotlivých států, včetně zdrojů obsahujících reprezentativní vzorek pro měření. V rámci pochopení smyslu, podstaty a kontinuity vývoje je zmíněn vznik a vývoj této vědní disciplíny, a také vazby na informetrii a scientometrii z důvodu častého zaměňování.
Osnova
 • Obsahová náplň předmětu:

  1. Vznik bibliometrie v kontextu vazeb na informetrii a scientometrii
  2. Bibliometrické zákony
  3. Bibliometrické metody
  4. Indikátory hodnocení vědeckých časopisů
  5. Bibliometrická analýza a bibliometrické ukazatele pro hodnocení vědy
  6. Zdroje dat pro bibliometrickou analýzu
  7. Citační etika
Literatura
  povinná literatura
 • SOUČEK, Martin. Informační věda. Praha. URL info
 • BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. Doubravník: Flow, 2017. ISBN 978-80-88123-10-1. info
  doporučená literatura
 • TATTERSALL, Andy (ed.). Altmetrics: a practical guide for librarians, reserchers and academics. London: Facet Publishing, 2016. ISBN 9781783300105. info
 • GINGRAS, Yves. Bibliometrics and Research Evaluation: Uses and Abuses. 2016. ISBN 978262035125. info
 • CRONIN, Blaise and Cassidy R. SUGIMOTO, eds. Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact. 2014. ISBN 978-0-262-02679-6. info
  neurčeno
 • GOLAN, Amos. Foundations of Info-Metrics: Modeling and Inference with Imperfect Information. Oxford University Press, 2017. ISBN 9780199349531. info
 • HOLMBERG, Kim. Altmetrics for information professionals: past, present and future. Amsterdam: Chandos Publishing, 2016. ISBN 9780081002773. info
 • BALL, Rafael. Bibliometrie: Einfach ? verständlich ? nachvollziehbar. Berlin: De Gruyter Saur, 2014. ISBN 9783110293753. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Moderní metody s ICT - myšlenkové mapy, eLearningový kurz, počítačové zpracování datových souborů
Přednáška s ukázkami
Metody hodnocení
Známkou
Ústní zkouška
Informace učitele
Účast na přednáškách, nastudování povinné literatury, zpracování zadaného úkolu a úspěšné zvládnutí písemné či ústní zkoušky.
AktivityNáročnost [h]
Příprava na zkoušku20
Semestrální práce10
Účast na výuce26
Celkem56
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.