UIMOIBP059 Vývojová prostředí a verzovací systémy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Richard Pečonka (cvičící)
Garance
Ing. Richard Pečonka
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s různými prostředími pro správu projektů a vývoj aplikací, jako je např. PSPad, Eclipse, NetBeans, MS Visual Studio. Studenti se naučí používat různá vývojová prostředí, správu souborů a projektů, osvojí si procesy ladění kódu, srovnávání souborů v různých verzích aplikace. Seznámí se s verzovacími systémy, jako např. cvs, git, subversion, správou větví, příkazy clone, commit, merge, push atp.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat základní vývojová prostředí, rychle se adaptovat v neznámých prostředích;
- používat verzovací systémy;
- porozumět funkcím clone, commit, merge, push;
Osnova
 • 1. Prostředí pro vývoj aplikací
 • 2. Správa projektu, adresářová struktura
 • 3. Zvýraznění syntaxe programovacích jazyků
 • 4. Prostředky prostředí, srovnávání souborů, kompilátory a nástroje pro ladění
 • 5. Verzovací systémy
 • 6. Repozitáře, větve
 • 7. Příkazy pro správu verzí, clone, merge, push, pull
 • 8. GitK
Literatura
  povinná literatura
 • HENNEY, Kevlin. 97 klíčových znalostí programátora: [zkušenosti expertů z praxe]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3145-9. info
  doporučená literatura
 • http://www.eclipse.org/, https://git-scm.com/book/cs/v1, https://msdn.microsoft.com/, https://netbeans.org/, http://subversion.apache.org/, http://www.pspad.com/cz/, http://www.tortoisecvs.org/
 • BUREŠ, Miroslav et al. Efektivní testování softwaru: klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5594-6. info
 • JOHNSON, Bruce Ovid. Professional visual studio 2012. Indianapolis, IN: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-33770-7. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně
Interaktivní Přednášky
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
2. Praktická úloha – uplatnit nabyté vědomosti při řešení praktického problému z náplně kurzu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.