UIMOIBP060 Webové aplikace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jiří Martinů (přednášející)
RNDr. Jiří Martinů (cvičící)
Garance
RNDr. Jiří Martinů
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 18:05–18:50 B3b
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP060/A: Po 18:55–20:30 B3b, J. Martinů
Předpoklady
Tvorba WWW stránek II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je seznámení studentů s webových aplikacemi a technologiemi používanými k jejich implementacím. Důraz je kladen na bezpečnost aplikací a na jejich výkon.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- posoudit vhodnost použití konkrétních frameworků pro tvorbu konkrétní webové aplikace;
- vytvořit jednoduchou webovou aplikaci, posoudit její výkon a zabezpečení;
- analyzovat zabezpečení webové aplikace;
Osnova
 • 1. Skriptování na straně serveru
 • 2. Nástroje, frameworky a přístupy k tvorbě webových aplikací
 • 3. Specifika databázových aplikací na webu
 • 4. Protokol http, architektura REST
 • 5. Výkon webových aplikací
 • 6. Zabezpečení aplikací
Literatura
  povinná literatura
 • STANÍČEK, Petr. Dobrý designér to všechno ví. I. vydání. Kamenné Žehrovice: Staníček Petr, 2016. ISBN 978-80-260-9427-2. info
  doporučená literatura
 • PILGRIM, Mark. HTML5: up and running. O'Reilly, 2010. ISBN 978-0-596-80602-6. volně dostupný český překlad knihy info
 • KRUG, Steve. Web design: nenuťte uživatele přemýšlet! 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 978-80-251-1291-5. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Cvičení v počítačové učebně
Metody hodnocení
Zápočet: projekt na zadané téma.
Zkouška: písemná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP060