UIMOIBP064 Software pro vědecké výpočty

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP064/A: Út 9:45–11:20 LAID, J. Blahuta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout znalosti a praktické dovednosti v programovém prostředí MATLAB jako nástroji pro numerické zpracování a vizualizaci dat. Studenti si osvojí základy syntaxe, příkazy, modelování a práci v GUI prostředí. Naučí se vytvářet skripty, funkce a vytvářet samostatně spustitelné .exe aplikace použitelné v prostředí MS Windows. MATLAB poskytuje uživatelům nejen grafické a výpočetní nástroje, ale i rozsáhlé knihovny funkcí společně s výkonným programovacím jazykem čtvrté generace. Na cvičeních se studenti učí zacházet s tímto nástrojem a využívat jeho rozsáhlých možností při výpočtech, vykreslování funkcí, 2D a 3D modelování a dalších činnostech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v prostředí MATLAB;
- vytvářet jednoduché skripty i aplikace pro výpočty;
- vykreslovat funkce ve 2D i 3D.
Osnova
 • 1. Úvod do MATLABu, historie, Toolboxy, syntaxe.
 • 2. Uživatelské prostředí, popis prostředí, režimy práce, editace M-souboru.
 • 3. Proměnné, výrazy a operátory (konstanty, řetězce, operátory, speciální znaky).
 • 4. Vytváření vlastních aplikací (M-soubory, skripty, uživatelské funkce, krokování fcí a skriptů, řídící příkazy IFthen, for).
 • 5. Matice, vektory (operace s maticemi, rozklad matice na vlastní hodnoty a vlastní vektory), polynomy, matematické funkce.
 • 6. Funkce pro práci s údaji (zobrazení průběhu funkce), práce s funkcemi.
 • 7. Grafické prostredí, objekt (vytvárení 2D grafů, základní řídící funkce, označení a popis grafu, 3D kreslení).
 • 8. Kontejnerové datové typy (cell, structure), logické funkce is, subsystémy.
 • 9. Možnosti importu a exportu dat, konverze, dialogová okna.
 • 10. Základní pohled na Image Processing Toolbox. ROI based operace.
 • 11. Návrh GUI v GUIDE a kompilace do EXE spustitelné aplikace.
 • 12. Další možnosti MATLABU, Simulink, Callback funkce. S-funkce, MEX-soubory.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽENČÁK, Pavel. Matlab pro začátečníky i mírně pokročilé. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3412-4. 2013. info
  doporučená literatura
 • DUFFY, Dean G. Advanced engineering mathematics with MATLAB. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press,Tyalor. ISBN 978-1-4987-3964-1. 2017. info
 • ATTAWAY, Stormy. Matlab: a practical introduction to programming and problem solving. 4th edition. Cambridge, MA: Elsevier. ISBN 978-0-12-804525-1. 2016. info
 • ZAPLATÍLEK K., DOLŇAR B. Matlab pro začátečníky. Praha. ISBN 978-80-7300-175-6. 2009. info
Výukové metody
cvičení v počítačové učebně
Metody hodnocení
Zápočet:
1. 75% účast na cvičení
2. Projekt v MATLABu
3. Písemný test, splnění min 75 %
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP064