KLJZJ075 Němčina 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Vilém Sýkora
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je dvousemestrální. Podle úrovně znalostí studentů bude zvolena jedna z výše uvedených učebnic. Kurz je zaměřen na paralelní rozvoj obecného a odborného jazyka. Jde o osvojení slovní zásoby, příslušné gramatiky a jejich aplikaci v běžném konverzačním kontextu. Studenti musí umět reagovat na základní otázky každodenního života, základem je rozšíření komunikativní schopnosti. Součástí kurzu je i četba odborných textů týkajících se studijní náplně studentů.
Literatura
    doporučená literatura
  • HÖPPNEROVÁ, V. a kol. Němčina pro jazykové školy : s novým pravopisem. 1. Díl. Praha: Scientia, 1999. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Písemný test v rozsahu probraného učiva, zejména znát lexikální, gramatickou úroveň, která byla aplikována v semestrální výuce, ovládat konverzační kontexty k jednotlivým tématům.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2007, léto 2009.