UBKKN242 Terminologické základy oboru - seminář

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentovat základní soubor terminologických pojmů, souvisejících s oborem knihovnictví, informační věda, informační studia. V rámci semináře budou představeny klíčové terminologické oblasti oboru, se zaměřením na nejaktuálnější orkuhy. Hlavní důraz bude kladen na vytvoření přehledu pro další studium základních metod a postupů práce v současném knihovictví a informační vědě.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009.