UBKKN242 Terminological foundations - seminar

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prezentovat základní soubor terminologických pojmů, souvisejících s oborem knihovnictví, informační věda, informační studia. V rámci semináře budou představeny klíčové terminologické oblasti oboru, se zaměřením na nejaktuálnější orkuhy. Hlavní důraz bude kladen na vytvoření přehledu pro další studium základních metod a postupů práce v současném knihovictví a informační vědě.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UBKKN242