UCJ64046 Opzione avanzata 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Stručná charakteristika předmětu: Práce v jazykovém semináři má syntetizující charakter. Je založena na využívání poznatků, které student získává při studiu italské morfologie, syntaxe a lexikologie. Náplň tvoří četba a rozbor italského textu se zaměřením na zásadní jazykové jevy, kterými se italština jako jazyk na pomezí jazyka analytického a syntetického liší od češtiny jako jazyka čistě syntetického. Cílem semináře je prohlubující vhled do jazykového systému italštiny a zároveň snadná a rychlá orientace v rozsáhlejším textu spojená s rozšiřováním slovní zásoby. Rozebíraný text má přitom být nosný i z hlediska obsahu tak, aby znamenal doplnění poznatků v oblasti kultury nebo reálií Itálie. Sylabus předmětu tvoří výběr textů vždy o rozsahu zhruba 10-15 stran, a soubor analyzovatelných jazykových jevů, z nichž se pro daný text vybere vždy jeden nebo několik současně, a to v závislosti na frekvenci jejich výskytu v textu.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2009.