UCJAIPK1 Anglo-irská poezie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/5/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ve výuce je podán přehled anglicky psané poezie. V první části je zdůrazněn vztah této literatury, i té nejsoučasnější k literatuře v irštině od středověku do současnosti. Druhá část se zabývá aktuální problematikou v anglicky psané poezii 20. a 21. století. 1. Irsko, dějiny a jazyky. Irsko, dějiny a jazyky (C. Carson: Insular Celts a další básně). 2. Irské mýty a jejich vztah k poezii. Irské mýty a jejich vztah k poezii. (M. Heaneyová: Za devíti vlnami. P.W.Joyce: Old CelticRomances). 3. Vztah středověké a pozdější poezie, včetně současné. Vztah středověké a pozdější poezie, včetně současné (triads, curses a další žánry - M. Hartnett aj.). 4. Vztah středověké a moderní poezie - pokračování. Vztah středověké a moderní poezie - pokračování (P. Muldoon: Imram). 5. Poezie v 17. století. Poezie v 17. století (Lilli Burlero, The Boyne Water aj.). 6. Poezie v 18. století. Poezie v 18. století (J. Swift, O. Goldsmith aj.). 7. Poezie T. Moorea a irské národní hnutí. Poezie T. Moorea a irské národní hnutí (vybrané básně). 8. Poezie v 19. století. Poezie v 19. století (J. C. Mangan, P. Colum aj.). 9. W. B. Yeats a Celtic Twilight. W. B. Yeats (vybrané básně) a Celtic Twilight. 10. Poezie první poloviny 20. století. Poezie první poloviny 20. století (S. Clarke aj.). 11. Poezie druhé poloviny 20. století. Poezie druhé poloviny 20. století (C. Carson, D. Egan aj.) 12. Poezie S. Heaneyho. a současní básníci. Poezie S. Heaneyho. a současní básníci (J. Quinn aj.). Požadavky na studenta: Praktické zvládnutí probírané látky doloží studenti v písemném rozboru zvolené básně a zodpovězením otázek. Literatura: Kinsella, T. The New Oxford Book of Irish Verse, Oxford: OUP, 1986 ISBN 0-19-211868-4. Montague, J. The Faber Book of Irish Verse, London: Faber and Faber, 1974 ISBN 0-57-108393-5. Bradley, A. (ed.) Contemporary Irish Poetry, Berkeley : University of California Press, 1988. ISBN 0-52-005874. Bozděchová, I. et al. (eds.) Vzdálené tóny naděje - The Distant Music of Hope - Ceol Dóchais Ó Chéin. Antologie irské poezie. Brno: Host, 2000. ISBN 80-86055-80-9. Heanyová, M. Za devíti vlnami, Přel. Z. Hron a I. Ryčovský. Praha: Apsida, 1994. ISBN 80-86242-03-X.-7. Joyce, P. W. Old Celtic Romances. Ware - London: Wordsworth Editions and The Folklore Society, 2000. ISBN 1-84022-503-3. Foster, R. F. The Oxford History of Ireland, Oxford: OUP, 1992. ISBN 0-19-285271-X. O'Connor, F. A Book of Ireland. Belfast: The Blackstaff Press, 1991. ISBN 0-00-612628-6. Craig, P. (ed.) The Oxford Book of Ireland. Oxford: OUP, 1998. ISBN 0-19-214261-5. Egan, D. DESpectrum = DESpektrum. Edited by I. Bozděchová. Brumovic: Carpe diem, 2002. (Kniha a CD ROM.) ISBN 80-86362-22-1. Regan, S. Irish Writing. Oxford: OUP, 2004. ISBN 0-19-284038-X.www.literatureonline.cz
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.