UCJAKOT1 Koučování v MMU-Teaching aids

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/12/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Lorencovičová (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Lorencovičová
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je individualizovanou formou řízeného koučování ve skupině. Proto je zcela záměrně realizován nikoliv dle předem daného a detailně specifikovaného sylabu, který by byl shodný pro všechny studenty ve skupině, ale naopak dává každému studentovi možnost s pomocí kouče sestavit svůj vlastní a více či méně individualizovaný plán činnosti na celý semestr, v návaznosti na ty oblasti, které tento student potřebuje důkladněji procvičit a lépe zvládnout. Kouč je přítomen na každé hodině a poskytuje studentům bezprostřední zpětnou vazbu. Přímé koučování bude zaměřeno na využívání didaktické techniky. Proběhnou konzultace k možnosti použití a funkcím např. meotaru, informačních technologií, interaktivní tabule, kamery atp. Zároveň budou součástí možnosti efektivního využití didaktické techniky ve výuce cizích jazyků Požadavky na studenta: Kontrola bude probíhat v průběhu jednotlivých konzultací za účasti kouče, na jejichž základě bude udělen zápočet. Literatura: Jones, J.R.H.: Using the Overhead Projector, Heinemann, 1982. Dudeney, G.: The Internet and the Language Classroom: A practical guide for teachers, CUP, 2000.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012.