UCJDJAV1 Jazykové variety: Mluvený jazyk-angličtina

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
UCJDAJK1 Architektura jazykového korpus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Geographical varieties and their characteristics 2. Geographical varieties in English 3. RP as a dynamic dialect 4. Social varieties 5. Register and language variety 6. Varieties and translation 7. Native and non-native sequences 8. Contrastive analysis of tones Literatura: Biber, D. (2006): Dimensions of Register Variation, Cambridge. Biber, D. (1991): Variation across Speech and Writing, Cambridge. Reppen, Randi, Susan M. Fitzmaurice and Douglas Biber (eds.) (2006): Using Corpora to Explore Linguistic Variation, John Benjamins Publ Trudgill, P (1990).: The Dialects of England, Blackwells. Trudgill, P, Hannah, J..: (1994): International English: A Guide to Varieties of Standard English. London. Wells, J.S. (2006): English Intonation, Cambridge.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.