UHVD2019 Výběr. seminář k dějinám raného novověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Problémy, témata, perspektivy I Seminář je zaměřen na prohloubení vhledu studentů do hlavních socio-kulturních problémů raného novověku, na kritickou analýzu dobových pramenů a nejnovější literatury. Problémy, témata, perspekttivy II Seminář je zaměřen na prohloubení vhledu studentů do hlavních socio-kulturních problémů raného novověku, na kritickou analýzu dobových pramenů a nejnovější literatury. Raně novověká historiografie českých zemí Práce v semináři je založena na analýze dobových narativních pramenů s cílem seznámit studenty s charakterem a proměnami historické práce v raném novověku. Tematizována je např. humanistická historiografie jako tvůrkyně národní mytologie, genealogická produkce, barokní "historia sacra", osvícenské lidové kronikářství apod. Cestování a cestopisná literatura v raném novověku Cílem semináře je překonat limity dělení dějin na proud český a obecný a usnadnit studentům vnímání obou oblastí jako úzce propojených a neoddělitelných. Pozornost je věnována např. kavalírským a diplomatickým cestám, pohledům cizinců na střední Evropu, zámořským misiím či každodennosti cestování.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, léto 2009.