UHVD2193 VSDRN-Raný novověk - problémy, témata, perspektivy II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
UHVD1001 Úvod do studia dějin || UHVD1005 Historický proseminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Problémy, témata, perspektivy I Seminář je zaměřen na prohloubení vhledu studentů do hlavních socio-kulturních problémů raného novověku, na kritickou analýzu dobových pramenů a nejnovější literatury. Problémy, témata, perspekttivy II Seminář je zaměřen na prohloubení vhledu studentů do hlavních socio-kulturních problémů raného novověku, na kritickou analýzu dobových pramenů a nejnovější literatury. Raně novověká historiografie českých zemí Práce v semináři je založena na analýze dobových narativních pramenů s cílem seznámit studenty s charakterem a proměnami historické práce v raném novověku. Tematizována je např. humanistická historiografie jako tvůrkyně národní mytologie, genealogická produkce, barokní "historia sacra", osvícenské lidové kronikářství apod. Cestování a cestopisná literatura v raném novověku Cílem semináře je překonat limity dělení dějin na proud český a obecný a usnadnit studentům vnímání obou oblastí jako úzce propojených a neoddělitelných. Pozornost je věnována např. kavalírským a diplomatickým cestám, pohledům cizinců na střední Evropu, zámořským misiím či každodennosti cestování.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017.