UHVM0089 Museum and Society

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
PhDr. Věra Tomolová
Institute of Historical Sciences – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Muzea a příbuzné obory : knihovnictví, archivnictví, památková péče, ochrana přírody. Muzeum a informační technologie. Požadavky soudobé společnosti na muzea : význam muzeí pro vzdělanostní ekonomiku a turistický průmysl . Muzejní zájmová sdružení a jejich význam historický a pro současnou společnost. Muzeum a věda. Národní, regionální a lokální muzea. Muzea neživé přírody. Muzea živé přírody. Muzea historická. Muzea vědy a techniky. Muzea umění.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UHVM0089