UHVM0089 Museum and Society

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2009
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Věra Tomolová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Věra Tomolová
Institute of Historical Sciences – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Muzea a příbuzné obory : knihovnictví, archivnictví, památková péče, ochrana přírody. Muzeum a informační technologie. Požadavky soudobé společnosti na muzea : význam muzeí pro vzdělanostní ekonomiku a turistický průmysl . Muzejní zájmová sdružení a jejich význam historický a pro současnou společnost. Muzeum a věda. Národní, regionální a lokální muzea. Muzea neživé přírody. Muzea živé přírody. Muzea historická. Muzea vědy a techniky. Muzea umění.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2008.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2009/UHVM0089