UIDI007 Znalostní management

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Garance
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s nejnovějšími trendy v oblasti managementu znalostí. Budou rozebírány případové studie zavádění metod a přístupů managementu znalostí do organizací, přičemž budou zdůrazňovány a zobecňovány ty principy a postupy, které jsou pro současný management znalostí nejvíce charakteristické. Výběr případových studií a další studijní literatury bude orientován tak, aby byl co nejblíže témě disertační práce doktoranda a tím přispěl k rozvoji jeho orientace v problematice a podpořil realizaci jeho disertace. Okruhy: Objevování, zachytávání a vytváření znalostí; Získávání informací a jejich případná transformace na znalosti; Klasifikace a reprezentace znalostí; Ukládání a třídění znalostí; Šíření znalostí; Sdílení znalostí, učící se organizace; Organizační kultura a management znalostí; Etické, kulturní, sociální a psychologické aspekty managementu znalostí; Informační technologie v managementu znalostí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, léto 2007, zima 2007, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.