UCJCA098 Současná americká literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2009
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručná charakteristika předmětu: Přednáška se bude soustředit na prózu a v omezené míře na drama v období od druhé světové války do současnosti. Bude se zabývat jednotlivými osobnostmi, kteří patří jsou výraznými autor druhé poloviny 20. století. Vzhledem ke složitosti celého období se přednáška pokusí podat i přehled směrů a tendencí vývoje literatury tohoto období. Seminář pak podpoří informace z přednášek pomocí analýzy vybraných textů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.