UCJN3314 Německé jazykové cvičení 8

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2010
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Marlen Budiová (cvičící)
Garance
Marlen Budiová
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručná charakteristika předmětu: Cílem tohoto semináře již není pouhá příprava a prezentace daného tématu, ale také samostatné vedení diskuse, které v předchozích semestrech zastával vyučující. Studenti se tak naučí motivovat spolužáky ke spolupráci a spontánnímu se zapojení do diskuse, učí se řešit konfliktní situace při zvládání různých problémů, argumentovat a klást cílené otázky ostatním studentům. Seminář se od těch předchozích liší také nabídkou témat.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2011.