UBKKB313 Úvod do světové literatury 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2012
Rozsah
Přednáška 2 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je vymezit základní tendence ve světové literatuře od 20. stol. do současnosti, seznámit posluchače s vybranými díly světové literatury. Charakterizovat jednotlivé národní literatury s důrazem na literatury evropské (francouzská, anglická, německá, ruská, italská). Sledují se vazby mezi evropskými literaturami a literaturou českou, zejména v oblasti příznačných literárních směrů a skupin. Přednáška je úvodem do světového písemnictví, základním přehledem, který chce vzbudit zájem o prohloubení znalostí vlastní četbou. Seminář navazuje na přednášku, ovšem klade důraz na strukturu jednotlivých literárních děl, kterou studenti budou rekonstruovat na základě vlastních čtenářských zážitků. Studenti zpracovávají referáty analyzující vybraná díla. Ve vybraných případech sledují jejich vliv na naše literární prostředí. O referátech se v semináři diskutuje, posluchač musí umět obhájit zpracované téma.
Osnova
 • Základní témata přednášek:
  1) Od Goetheho ke Kunderovi (nad Kunderovou studií Three contexts of art a nad jeho konceptem světové literaury dnes)
  2) Zrození románu jako žánru objevujícího: Flaubert versus Balzac, Dostojevskij a Tolstoj.
  3) Poezie zlomu: struktura moderní lyriky 1: prokletí básníci.
  4) Struktura moderní lyriky 2: Apollinaire.
  5) Struktura moderní lyriky 3: německý expresionismus a Georg Trakl.
  6) Struktura moderní lyriky 4: Rusko a Sovětský svaz: od symbolistů k Majakovskému.
  7) Struktura moderní lyriky 5: Ezra Pound.
  8) Moderní román 1: Marcel Proust.
  9) Moderní román 2: James Joyce.
  10) Moderní román 3: R. Musil, H. Broch a T. Mann.
  11) Amerika 1: Ernst Hemingway.
  12) Amerika 2: Faulkner a ti druzí.
  13) Amerika 3: básníci on the road.
  14) Magický realismus jako tvůrčí model z jiného světa.
  Příklady referátů:
  1) G. Flaubert: Paní Bovaryová.
  2) F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi.
  3) L. N. Tolstoj: Anna Kareina.
  4) Prokletí básníci.
  5) Apollinaire.
  6) Držíce v drzých držkách cigarety: německý expresionismus v moderním rouchu.
  7) Georg Trakl
  8) Proust: úkoly románu.
  9) Musil: kdo je hrdinou moderního románu?
  10) E. Hemingway.
  11) W. Faulkner.
  12) Jack Kerouac a ti druzí.
  13) G. G. Marquez.
  Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně - nutná domluva s vyučujícím ÚBK.
Literatura
  povinná literatura
 • KREJČÍ, K.:. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha 1975. info
 • BAŠTÍN, Š. a kol.:. Dejiny anglickej a americkej literatúry. Bratislava 1993. info
 • ANDERSON IMBERT, E.:. Dějiny literatur španělské Ameriky. Praha 1966. info
 • BĚLIČ,O - FORBELSKÝ, J.:. Dějiny španělské literatury. Praha 1984. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006. info
 • BRECHT, B.:. O realismu. Praha 1969. info
 • MACURA, V. a kol.:. Slovník světových literárních děl 1 - 2. Praha 1989. info
 • LEPAPE, P.:. Země literatury. Brno 2006. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Aktivní účast studentů na semináři (student, který nemá přečteny texty, které jsou náplní semináře, jako by v semináři nebyl). Povoleny jsou 3 absence. Pokud budou studenti projevovat neschopnost pojmenovat své osobní čtenářské zážitky z četby, bude podmínkou také úspěšné absolvování literárněhistorického testu, který se bude psát v zápočtovém týdnu.
Zpracování a přednes referátu. Referát se nesmí skládat pouze z výpisků z odborné literatury, student v něm musí prokázat také své interpretační dovednosti.
Úspěšné absolvování kolokviální diskuse nad texty interpretovanými na seminářích. Diskuse proběhne v zápočtovém týdnu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.