UBKKB313 Introduction to World Literature 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2012
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky je vymezit základní tendence ve světové literatuře od 20. stol. do současnosti, seznámit posluchače s vybranými díly světové literatury. Charakterizovat jednotlivé národní literatury s důrazem na literatury evropské (francouzská, anglická, německá, ruská, italská). Sledují se vazby mezi evropskými literaturami a literaturou českou, zejména v oblasti příznačných literárních směrů a skupin. Přednáška je úvodem do světového písemnictví, základním přehledem, který chce vzbudit zájem o prohloubení znalostí vlastní četbou. Seminář navazuje na přednášku, ovšem klade důraz na strukturu jednotlivých literárních děl, kterou studenti budou rekonstruovat na základě vlastních čtenářských zážitků. Studenti zpracovávají referáty analyzující vybraná díla. Ve vybraných případech sledují jejich vliv na naše literární prostředí. O referátech se v semináři diskutuje, posluchač musí umět obhájit zpracované téma.
Syllabus (in Czech)
 • Základní témata přednášek:
  1) Od Goetheho ke Kunderovi (nad Kunderovou studií Three contexts of art a nad jeho konceptem světové literaury dnes)
  2) Zrození románu jako žánru objevujícího: Flaubert versus Balzac, Dostojevskij a Tolstoj.
  3) Poezie zlomu: struktura moderní lyriky 1: prokletí básníci.
  4) Struktura moderní lyriky 2: Apollinaire.
  5) Struktura moderní lyriky 3: německý expresionismus a Georg Trakl.
  6) Struktura moderní lyriky 4: Rusko a Sovětský svaz: od symbolistů k Majakovskému.
  7) Struktura moderní lyriky 5: Ezra Pound.
  8) Moderní román 1: Marcel Proust.
  9) Moderní román 2: James Joyce.
  10) Moderní román 3: R. Musil, H. Broch a T. Mann.
  11) Amerika 1: Ernst Hemingway.
  12) Amerika 2: Faulkner a ti druzí.
  13) Amerika 3: básníci on the road.
  14) Magický realismus jako tvůrčí model z jiného světa.
  Příklady referátů:
  1) G. Flaubert: Paní Bovaryová.
  2) F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi.
  3) L. N. Tolstoj: Anna Kareina.
  4) Prokletí básníci.
  5) Apollinaire.
  6) Držíce v drzých držkách cigarety: německý expresionismus v moderním rouchu.
  7) Georg Trakl
  8) Proust: úkoly románu.
  9) Musil: kdo je hrdinou moderního románu?
  10) E. Hemingway.
  11) W. Faulkner.
  12) Jack Kerouac a ti druzí.
  13) G. G. Marquez.
  Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně - nutná domluva s vyučujícím ÚBK.
Literature
  required literature
 • KREJČÍ, K.:. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha 1975. info
 • BAŠTÍN, Š. a kol.:. Dejiny anglickej a americkej literatúry. Bratislava 1993. info
 • ANDERSON IMBERT, E.:. Dějiny literatur španělské Ameriky. Praha 1966. info
 • BĚLIČ,O - FORBELSKÝ, J.:. Dějiny španělské literatury. Praha 1984. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006. info
 • BRECHT, B.:. O realismu. Praha 1969. info
 • MACURA, V. a kol.:. Slovník světových literárních děl 1 - 2. Praha 1989. info
 • LEPAPE, P.:. Země literatury. Brno 2006. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 2 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2012/UBKKB313