ITFF0022 Psychologie umění I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/20/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Institut tvůrčí fotografie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní informace z psychologie osobnosti, psychologie umění se zaměřením na jejich fotografickou aplikaci.
Osnova
  • Předmět zprostředkovává studentům základní informace z psychologie osobnosti, psychologie umění se zaměřením na jejich fotografickou aplikaci.Literatura
    doporučená literatura
  • Hudlička, P. Prožívání - Zkušenost - Životní svět. Praha, 2003. info
  • Kulka, J. Psychologie umění. Praha, 1990. info
Výukové metody
Projekce (statická, dynamická)
Monologická (výklad, přednáška)
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Schopnost studenta aplikovat poznatky získané v předmětu ve vlastní tvorbě a životě.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, zima 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.