UCJAAML1 Americké lingvoreálie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/9/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalost historie a reálií Velké Británie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní rozhled a orientaci v problematice amerických lingvoreálií, upozornit na základní politické, kulturní a sociální aspekty života v USA s důrazem na to, co je specifické pro Spojené státy. Po absolvování kurzu má být posluchač schopen samostatně se orientovat v oboru amerických studií a v odborné literatuře a sám se v této oblasti dále vzdělávat. Vše je založeno na historickém vývoji. Sylabus: 1. Colonial America and American population 2. American revolution and American government 3. American expansion and geography of the USA 4. Between the revolution and the Civil War, history of slavery and abolitionism, the Civil War 5. The Reconstruction, the Gilded Age and American education 6. America at the beginning of the 20th century, American Empire and American economy 7. America at war in the 20th century - WW 1, WW 2, Korea, Vietnam 8. Cold war, Gulf war, War against terrorism 9. Post-war America 10. American mass media 11. American culture - architecture, painting, sculpture 12. American music, theatre and film Požadavky na studenta: Student si připraví prezentaci na vybrané téma, předmět je zakončený písemnou zkouškou. Literatura: Jordan, W. D. a Litwack, L. F.: The United States, 7. vydání, New Jersey: Prentice Hall, 1994. McNaught, K.: The Penguin History of Canada, London: Penguin, 1988. Nevins, A. a kol.: A Pocket History of the United States, 9. vydání, New York: Washington Square Press, 1992. Stevenson, D. K.: American Life and Institutions, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1989. Veselý, K.: The English Speaking Countries, 3. vydání, SPN: Praha, 1983.
Osnova
 • Sylabus:
  1. Colonial America and American population
  2. American revolution and American government
  3. American expansion and geography of the USA
  4. Between the revolution and the Civil War, history of slavery and abolitionism, the Civil War
  5. The Reconstruction, the Gilded Age and American education
  6. America at the beginning of the 20th century, American Empire and American economy
  7. America at war in the 20th century - WW 1, WW 2, Korea, Vietnam
  8. Cold war, Gulf war, War against terrorism
  9. Post-war America
  10. American mass media
  11. American culture - architecture, painting, sculpture
  12. American music, theatre and film
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta:
Student si připraví prezentaci na vybrané téma, předmět je zakončený písemnou zkouškou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.