UCJAP028 Výstavba textu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
Seminář 9 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je představit studentům metodické základy a cíle textové lingvistiky a názorně ukázat, jak se textová lingvistika může uplatňovat jak při gramatických, tak při stylistických analýzách, a to převážně z hlediska funkčního. Student získá teoretický přehled o oblasti textové lingvistiky, který pak bude aplikovat na textových typech
Osnova
 • Sylabus:
  1. Nauka o textu, text, relevantní disciplíny, metody
  2. Textualita I: Koheze, koherence, intencionalita, akceptabilita
  3. Textualita II: informativnost, situativnost, intertextualita
  4. Struktura textu I: Mikrostruktury a makrostruktury
  5. Struktura textu II: Funkční větná perspektiva
  6. Textová gramatika I: Pronominální napojení
  7. Textová gramatika II: Tempus
  8. Textová gramatika III: Člen
  9. Text I: Faktory interpretace textu
  10. Text II: Quaestio-model
  11. Textové druhy I: Kulturní kritéria
  12. Textové druhy II: Strukturní kritéria
Literatura
  doporučená literatura
 • Geaney, D.:. Discourse Analysis and Related Topics for Teachers of English as a Second Language, Karolinum, 1996. info
 • McCarthy, M.:. Discourse analysis for language teachers, CUP, 1991. info
 • Tárnyiková, J.:. From text to texture, Olomouc, 2001. info
 • McCarthy, M.:. Issues in applied linguistics, CUP, 2001. info
 • Carter, R. et al.:. Working with texts. A core book for language analysis, Routledge, 1998. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=51
Vlastní textová analýza
Zkouška teorie podle okruhů z opory
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.